Tuimel Judo 3, 4 jaar

JUDO  is de sport die door O-Sensei (grootmeester) Jigoro Kano is ontwikkeld.  En hij noemde dit JUDO wat vertaald is als “de zachte weg”.

Tuimelen en Vallen is speciaal bedoeld voor de jongste (vanaf 3 jaar) deelnemers, deze kunnen bij onze vereniging kennismaken met de        beginsels van JUDO, het vallen. Bij deze les staan de grondvormen van het JUDO centraal. Vele speelse vormen van kruipen, sluipen, duwen, trekken, rennen, stoeien, en tikken. Ook zullen deze kinderen veel valbreek vormen van ons krijgen, om het zelfvertrouwen bij het vallen te vergroten.

Wil je als ouder meedoen met je zoon of dochter, laat het ons weten en stap      gezellig mee de mat op. Misschien wil je dan zelf ook ervaren hoe leuk de         Judosport kan zijn bij onze seniorenlessen.