Zeker bewegen (voor de onzekere oudere) en Fit en Veilig vallen (60+)

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen na het lezen van onderstaand verhaal, neem dan even contact met ons op budoryurotterdam@gmail.com, dan kunnen wij kijken of wij de introductie trainingen kunnen plannen. Deze lessen kunnen worden gegeven op onze locatie Kralingen aan de Slaak 15.    Na deze lessen wordt een evaluatiegesprek gehouden met de deelnemers waarna een vervolgtraject voor het structurele bewegen opgezet wordt.

Kosten voor 6 introductie trainingen van 60 minuten zijn € 60,00

Bekijk hier de video op Youtube Fit, Veilig en Valbreken

Fit en Veilig vallen is een interventie van de Judo Bond Nederland (JBN), gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag van 60+ers, waarbij onderdelen uit het judo, jiujitsu en/of aikido (hierna te benoemen als judo) als middel worden ingezet voor speciale doelgroepen. Dat zijn groepen deelnemers die extra aandacht vragen, vereisen en krijgen, op en naast de mat.

Fit en Veilig vallen is ontwikkeld door de JBN in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Jiujitsu en Judo Leerkrachten (NVJJL). NVJJL                                                                                                                                                                                                                                         

Het gaat hierbij om een aanzet tot structurele verbetering. Het beweeggedrag van ouderen wordt hierdoor  gestimuleerd. 

Fit en Veilig vallen begint met lessen afkomstig uit drie modules die separaat of in combinatie met elkaar gegeven kunnen worden:

1. Fitfit-veilig-valbreken-001
• (Samen)werken aan spierversterkende oefeningen;
• Balans en evenwicht staan centraal;
• Veel oefenen aan de vergroting van de conditie en het uithoudingsvermogen.

2. Veiligfit-veilig-valbreken-002
• Door de Judo Bond Nederland erkende en gecertificeerde docenten verzorgen de lessen;
• Op zachte (val)matten;
• (Samen)werken aan de eigen weerbaarheid, bijvoorbeeld door middel van rollenspelen en praktische tips.

3. Vallen en veilig opstaanfit-veilig-valbreken-003
• Leren valbreken; voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts;
• Preventieve en praktische tips om blessures te voorkomen;
• Bewustwording eigen lichaam.

Na deze lessen wordt een evaluatiegesprek gehouden met de deelnemers waarna een vervolgtraject voor het structurele bewegen opgezet wordt.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen na het lezen van bovenstaand verhaal, neem dan even contact met ons op budoryurotterdam@gmail.com, dan kunnen wij kijken of wij een introductie middag kunnen plannen. Deze lessen kunnen worden gegeven op onze locatie Kralingen aan de Slaak 15.

Kosten voor 6 introductie trainingen van 60 minuten zijn € 60,00