Fit en Veilig vallen

Download hier de FLYER Fit en Veilig vallen

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen na het lezen van onderstaand verhaal, neem dan even contact met ons op budoryurotterdam@gmail.com, dan kunnen wij kijken of wij een introductie middag kunnen plannen. Deze lessen kunnen worden gegeven op onze locatie Kralingen aan de Slaak 15.

Kosten voor 6 introductie trainingen van 60 minuten zijn € 75,00

Bekijk hier de video op Youtube Fit, Veilig en Valbreken

Fit en Veilig vallen is een interventie van de jbnJudo Bond Nederland (JBN), gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag van 65+ers, waarbij onderdelen uit het judo, jiujitsu en/of aikido (hierna te benoemen als judo) als middel worden ingezet voor speciale doelgroepen. Dat zijn groepen deelnemers die extra aandacht vragen, vereisen en krijgen, op en naast de mat.

Fit en Veilig vallen is ontwikkeld door de JBN in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Jiujitsu en Judo Leerkrachten (NVJJL). NVJJL                                                                                                                                                                                                                                          Een interventie die wordt aangeboden en door landelijk overkoepelende organisaties, provinciale sportraden, gemeenten, GGD instellingen, zorginstellingen, ouderenorganisaties, judoclubs of sportscholen kan worden ingezet ter bevordering en/of verbetering van het beweeggedrag van senioren. Het gaat hierbij om een aanzet tot structurele verbetering.
Naast het beweeggedrag wordt ook het sociale gedrag van ouderen gestimuleerd. De hele interventie, van startlessen tot vervolgtraject, wordt met een hechte groep doorlopen.

Fit en Veilig vallen begint met lessen afkomstig uit drie modules die separaat of in combinatie met elkaar gegeven kunnen worden:

1. Fitfit-veilig-valbreken-001
• (Samen)werken aan spierversterkende oefeningen;
• Balans en evenwicht staan centraal;
• Veel oefenen aan de vergroting van de conditie en het uithoudingsvermogen.

2. Veiligfit-veilig-valbreken-002
• Door de Judo Bond Nederland erkende en gecertificeerde docenten verzorgen de lessen;
• Op zachte (val)matten;
• (Samen)werken aan de eigen weerbaarheid, bijvoorbeeld door middel van rollenspelen en praktische tips.

3. Vallen en veilig opstaanfit-veilig-valbreken-003
• Leren valbreken; voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts;
• Preventieve en praktische tips om blessures te voorkomen;
• Bewustwording eigen lichaam.

Na deze lessen wordt een evaluatiegesprek gehouden met de deelnemers waarna een vervolgtraject voor het structurele bewegen opgezet wordt.

Fit en Veilig vallen is een interventie van de JBN die is ontstaan uit de Beweegkuur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). In Nijmegen leerden senioren in de leeftijd van 63 tot 83 jaar valbreken onder begeleiding van een erkend judoleraar. De reacties waren overwegend positief: “Ik ben minder bang om te vallen en durf beter de straat op te gaan.”, “Ik word me erg bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden van mijn lichaam.”, “Eindelijk een programma voor gezonde senioren!”, “Ik ben redelijk lenig, maar leren valbreken is geheel nieuw voor mij.”