We zijn gestart in Sportcentrum Kralingen

Beste ouders en deelnemers van Locatie Kralingen,

We zijn alweer enkele weken (vanaf 1 september) gestart met onze Budolessen (Aikibudo, Chu Yu do, Judo en Jiu-Jitsu)! En we hebben m.b.t. de protocollen een aantal wijzigingen in moeten voeren.

Wij hebben deze afgelopen periode geprobeerd op een veilige manier uit te voeren, maar we gaan naar de herfst toe en het lijkt ons niet echt fijn om buiten (Alexanderpolder) in het judo/jiu-jitsu pak te moeten wachten.

Natuurlijk blijven we hierbij de RIVM-maatregelen in acht blijven nemen.

Heb je klachten als verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak (of heeft een huisgenoot dergelijke corona-achtige verschijnselen)?
Blijf dan thuis en laat je testen.
De overige regels blijven gelijk aan wat al eerder door ons gecommuniceerd is:
Gebruik bij binnenkomst in de dojo het desinfectiemiddel voor je handen
Zorg dat je pas vijf minuten voor training aanwezig bent, wacht netjes op de tribune, en ga gelijk na de training weer naar huis.
Stop en ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan. Ook de trainer kan je vooraf of tijdens de les naar huis sturen bij twijfel.
Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (ook in de kleedkamers en in de kantines), behalve tijdens het sporten.
Volg altijd de aanwijzingen en instructies van de leraren en vrijwilligers op

Het gebruik van kleedruimten en douches in de gymzalen is sinds deze     maand weer mogelijk.

Voor alle jeugdgroepen van 5 tot 14 jaar geldt, indien je met de auto/fiets wordt gebracht en in Judo/Jiu-Jitsu pak naar de locatie komt, ga je binnen op de tribune rustig wachten tot men voor de les de dojo  binnen mag komen, dit betekend dat de deelnemers van de groep ervoor eerst van de mat af moeten zijn.

Neem dus altijd je sporttas met je kleding mee de zaal in en gebruik slippers om naar en van de mat te lopen in de zaal. Na de training kan men (oudere jeugd) zich in de kleedkamers zich verkleden.

Plaats wel altijd de schoenen in het schoenenrek, schoenen mogen NIET mee de kleedkamer in.

Het gebruik van kleedruimten en douches in de bovenzaal is sinds deze maand weer mogelijk.

 • Laat ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten wachten. De sportzalen zijn namelijk voor publiek gesloten. 
 • Momenteel blijft helaas het verbod van ouders binnen de locatie helaas gehandhaafd, en mogen we voorlopig geen toeschouwers tijdens onze lessen als toeschouwer toelaten.

Voor een goed verloop van bovenstaande afspraken is het van belang dat iedereen, zowel ouders als onze Budoka’s, hierbij zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Mogen wij u als ouders/verzorgers vragen om bovenstaande punten (nogmaals) met uw kinderen te bespreken?

In de week van 18 tot 27 september is het weer de nationale sportweek.

Dit jaar vindt de zeventiende editie van de Nationale Sportweek plaats van 18 tot en met 27 september.

Het doel is om het sporten te promoten. Deze week is een mooie kans om potentiële Budosporters met onze mooie club kennis te laten maken.

Wat kun je in deze week doen, heb je een vriendje/vriendinnetje die misschien wel eens met het Aikibudo,   Jiu-Jitsu of Judo mee wil doen is deze week een mooie gelegenheid. Laat het ons vooraf even weten, zodat we voor deze introducé een leenpak beschikbaar hebben.

 

Einde zomervakantie in zicht en belangrijke informatie mbt het sporten

Beste deelnemers van Budo Ryu Rotterdam en bezoekers van onze website,

Nog enkele weken en dan is de zomervakantie weer ten einde en zullen we op dinsdag 1 september weer starten met de trainingen in de Sporthal Kralingen aan de Slaak 15, vanaf vrijdag 4 september starten onze lessen weer in de Alexanderpolder Merkelbachstraat 4.

Het is ons nog niet helemaal duidelijk of de huidige regels vanaf september zullen blijven gehanteerd, of deze versoepeld zullen worden.

Wel is voor ons duidelijk dat wij aanpassingen hebben moeten maken in de tijden en ook helaas in de contributie en samenstelling van onze lessen.

Wij gaan vanaf september (1 jaar na de start) weer terug naar de locatie “Sporthal Kralingen” welke heel mooi opgeknapt is.

We willen de maand september gaan gebruiken om nieuwe deelnemers te laten kennismaken met onze mooie vereniging en hopelijk deelnemers te kunnen inschrijven. 

Allereerst moeten wij wel de protocollen, die de Gemeente Rotterdam en het Sportbedrijf Rotterdam ons heeft opgelegd bij de uitvoering van binnensport activiteiten gaan implementeren in ons sportaanbod op de locaties.

Kaders Rijksoverheid per 10 augustus 2020

 1. Algemene uitgangspunten
  blijf thuis bij klachten en laat je testen;
  •pas hygiëne toe;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • vermijd drukte.
  • het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 2. Je mag niet ‘samenkomen’ tenzij wij
  •maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, (ook voor sanitaire voorzieningen), en wij
  •hygiënemaatregelen treffen waarmee de verspreiding wordt tegengegaan, en wij
  • maatregelen treffen waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 m gaat, en wij
  • ervoor zorgt dat wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maakt, en wij
  • binnensportaccommodaties bij minder dan 100 mensen placeert, en wij
  • binnensportaccommodaties bij meer dan 100 placeert, de gezondheid checkt en reservering verplicht stelt

Voor ons betekend dit dat wij tot nader order geen toeschouwers bij onze lessen kunnen mogen toelaten, en dat men in de Sporthal Kralingen ook (waarschijnlijk) boven niet op de tribune mag wachten tot de trainingen zijn afgelopen.

Voorlopig zullen er tussen alle lessen 10 minuten wisseltijd plaats moeten vinden, dit betekend dat ik tussen alle lessen 10 minuten ga  inplannen, waardoor een groot aantal lestijden zullen veranderen.

Ook mogen er bij de senioren trainingen in Sporthal Kralingen maximaal 15 deelnemers en in Merkelbachstraat maximaal 19 deelnemers in een trainingszaal zaal aanwezig zijn dit is inclusief trainers, vrijwilligers en ondersteuning.

Ook zijn we door de huidige situatie genoodzaakt per oktober 2020 de contributie te moeten verhogen, en zullen we vanaf 2021 weer 4 kwartalen in rekening gaan brengen.

Dit betekend dat wij NIET meer in de maanden Juli en Augustus volledig gesloten zullen zijn, maar dat er alleen gedurende de 6 weken schoolvakantie geen lessen verzorgt zullen worden.

Hieronder staan de aangepaste tijden en de nieuwe contributiebedragen welke wij vanaf 1 oktober 2020 zullen gaan hanteren, wij verzoeken iedereen die zelf de contributie aan ons overmaakt, rekening te houden met de nieuwe prijzen en de overschrijf bedragen vanaf oktober aan te passen. De betalingen dienen in de eerste week van de nieuwe maand/kwartaal aan ons te worden overgemaakt.