Jiu-Jitsu

Eigendom van Budo Ryu Rotterdam

JIU-JITSU, learning by doing,  it’s an ART.

BUDO teaches people RESPECT

JIU-JITSU is de sport waaruit de meeste andere BUDOsporten zijn voortgekomen. Het woord ‚JIU-JITSU betekent zachte kunst. In de tegenwoordige beoefening bestaat het JIU-JITSU uit een basissysteem aangevuld met allerlei technieken, met als doel zich te bevrijden en verdedigen tegen aanvallen van anderen, deze afdoende uit te schakelen of tot overgave van hun kwade bedoelingen te dwingen.

De manier van aanleren is van groot belang, daar een slecht aangeleerde techniek een gewoonte wordt die vrijwel niet meer af te leren is. Kort samengevat kan men zeggen dat JIU-JITSU het leren uitvoeren van grepen en technieken met een intensieve lichamelijke en geestelijke training. JIU-JITSU creëert moed, vastberadenheid, zelfvertrouwen en tegenwoordigheid van geest.

Waarom dus JIU-JITSU?

Het is effectief als zelfverdediging voor uzelf en voor anderen, het is aanpasbaar:

 • Afweer in verhouding met de aanval
 • Gemakkelijk aan te leren in een relatief korte periode
 • Er is geen speciale kennis vereist
 • Is vlug te begrijpen en al effectief vanaf het begin
 • Het is te gebruiken in alle omstandigheden

Het is een goede oefening voor de lichamelijke gezondheid en conditie, en er is geen gevaar bij training onder goede begeleiding.

JIU-JITSU, een effectieve zelfverdedigingsmethode die de volle aandacht verdient, in het bijzonder ook van de dames.

KOM EENS KIJKEN, OF BETER DOE EENS EEN PROEFLES MEE.

DOJO:  Locatie Kralingen: bovenzaal Sporthal Kralingen Slaak 15       Dinsdagmiddag 18:00-19:00 uur 10-14 jaar jongens/meisjes                  Woensdagavond 20:30 tot 22:00 uur dames/heren senioren vanaf 15 jaar

DOJO:  Locatie Alexanderpolder: Gymnastiekzaal Merkelbachstraat 4                                                                                                                        Vrijdagmiddag 17:00-18:00 uur 7tot 9 jaar jongens/meisjes  Vrijdagavond  18:00 tot 19:00 uur 10 tot14 jaar jongens/meisjes Vrijdagavond 19:00 tot 20:30 uur dames/heren senioren vanaf 15 jaar

Kosten: m.i.v. September 2016

 Vanaf 7 jaar € 215,00 per jaar ( € 21,50 per maand)                            Vanaf 16 jaar € 280,00 per jaar ( € 28,00 per maand)

Informatie: budoryurotterdam@gmail.com / +31610464202

Download hier de Jiu-Jitsu flyer in PDF: Flyer JiuJItsu 2014                    Download hier het Jiu-Jitsu contributieoverzicht in PDF: Lestijden, prijs en locatie 2014 Jiu-Jitsu

JIU-JITSU, ook bijzonder geschikt voor de jeugd…

Speciaal voor de jeugd.

De JIU-JITSU trainingen voor de jeugd zijn zo opgebouwd dat deze door te stoeien en spelvormen meer vertrouwd gaat raken met zichzelf te verdedigen zonder dat dit zich uit in agressief gedrag. Ook het JIU-JITSUspel heeft een veelzijdigheid aan bewegingen en bewegingservaring. Dit omdat het JUDO is ontstaan uit het JIU-JITSU. Kinderen die van nature een beetje terughoudend zijn, krijgen door middel van het JIU-JITSU een stuk zelfvertrouwen. En ook agressieve kinderen kunnen hun agressie uiten op een sociaal aanvaardbare manier. Ook in een JIU-JITSUles ligt het accent op bewegen, samenwerken en respect. Tevens leren kinderen niet alleen het begrip ‚”winnen, verliezen en controleren” maar ook de wil om door te gaan, en dit streven is in het dagelijks leven ook heel belangrijk.

Binnen deze lessen is er veel aandacht voor het stoeien op de grond, naast de JIU-JITSU technieken. Stoeien is een manier van met elkaar omgaan die heel natuurlijk is. Maar als kinderen thuis of buiten met elkaar stoeien is het toch anders als dat het JIU-JITSUstoeien. Wij vinden het belangrijk dat kinderen verantwoord leren spelen met elkaar en dat ze zich al doende vertrouwd weten met de lichamelijke aanwezigheid van anderen en zichzelf een weg weten te vinden in het bewegen op de Tatami (mat).

De basisprincipes van het JIU-JITSU blijven uiteraard niet beperkt tot de vorm zoals deze bij volwassenen wordt aangeboden. Het betekend dat ze naar elkaar leren luisteren, en het wil zeggen dat ze ontspannen blijven werken en toch ervaren dat ze sterker worden als ze zich durven te ontspannen.

Iedereen kan het JIU-JITSU op zowel recreatief als op wedstrijdniveau beoefenen.

Bij onze vereniging wordt les gegeven aan kinderen vanaf 7 jaar, dus ook de iets jongere kinderen hebben nu hun eigen groep.

Sporten in het algemeen is goed.

Leerlingen welke bij Budo Ryu Rotterdam trainen zijn andere kinderen een stapje voor, omdat wij in onze lessen de in het leven belangrijke zaken meenemen en zo bij uw kind het onderstaande mee ontwikkelen. Wij leren ze dus niet alleen plezier, en goed worden in de sport maar ook wat de zoals wij noemen:

De principes van de zwarte band.

Black Belt

Beleefdheid, Doorzettingsvermogen, Geestdrift, Integriteit, Loyaliteit, Sportiviteit, Zelfbeheersing.

Deze belangrijke punten tezamen met het leren stellen van doelen, zelfdiscipline, concentratie en een positieve geestelijke instelling zijn de fundering van het lesprogramma.

Vechtsporten in het algemeen omvatten ook andere aspecten, bijvoorbeeld:

 • Bevordering van het zelfvertrouwen
 • Bevordering van de sociale eigenschappen
 • Ontwikkeling van disciplinaire regels
 • Kennis van het eigen lichaam
 • Plezier hebben in de sport

Bevorderen van het zelfvertrouwen.

Door de benadering naar de kinderen toe, positief in de zin dat zij iets kunnen en iets goed te doen ontwikkel je het zelfvertrouwen. Een stukje faalangst kan hierdoor worden weggenomen. De kinderen ontwikkelen niet alleen het vertrouwen in zichzelf, maar ook in de anderen. Zij moeten hun mede JIU-JITSUka, kunnen vertrouwen hen veilig zal controleren, werpen en laten rollen of vallen. Ze moeten wel vertrouwen ontwikkelen in de ander, om goed te kunnen trainen.

Bevorderen van de sociale eigenschappen.

Het kind is niet alleen in de DOJO (trainingszaal) of op de TATAMI (mat), je bent er met meerdere personen. Dat houdt in dat je rekening dient te houden met elkaar. Dat betekend:

 • Sociale rangorde, de hoogst gegradueerde JIU-JITSUka (zenpei) zit vooraan in de groet, en als men gevraagd word mag men niet weigeren, en zeker niet weglopen.
 • Op je beurt wachten
 • Je beheersen om de ander geen pijn te doen
 • Je beheersen met werpen dus niet werpen als dit voor de ander gevaar op levert

Ontwikkeling van disciplinaire regels.

De beoefenaars worden geconfronteerd met een stukje discipline. Het begin van de les en het einde van de les is een belangrijk onderdeel. In de DOJO (trainingszaal) heb je een aantal etiketten, bepaalde gedragswijzen waaraan de beoefenaar dient te voldoen. Bij de kreet ZAZEN dient het stil te zijn en moet een ieder in de juiste positie te zitten. Logisch behoort het ook stil te zijn als er iets uitgelegd wordt.

Kennis van het lichaam.

Op speelse wijze leren de beoefenaars het eigen lichaam kennen. Ook wordt er verteld naar mate men ouder wordt wat de consequenties zijn van diverse technieken die getraind worden.

Plezier met sport.

Zoals een ieder plezier beleefd met zijn sport, zo zal de JIU-JITSUka veel plezier beleven aan de beoefening van het JIU-JITSU. Plezier met bewegen, met het stoeien op een beheerste manier en belangrijker nog, op een verantwoordelijke manier.