Informatie over het jeugd sportfonds

“Alle kinderen moeten kunnen sporten”. Dat is het motto dat het Jeugdsportfonds hanteert. In navolging van enkele andere grote Nederlandse steden is het fonds vanaf november ook in Rotterdam aan te vragen.

Wat doet het Jeugdsportfonds?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Wij zijn een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?

 • Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts.
 • Het is van belang om de spelregels van het Jeugdsportfonds bij u in de buurt goed door te nemen, omdat er verschillen kunnen zijn.
 • Voor het indienen van een aanvraag heeft de intermediair een aantal gegevens van u nodig:
  • de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum);
  • de gegevens van de club en of winkel (naam, adres, rekeningnummer, emailadres van de penningmeester van de club) en
  • duidelijk omschreven motivatie waarom u als ouder de contributie en of aanschaf van de sportspullen niet voor uw kind kan betalen. Dit laatste moet u kunnen aantonen.
 • Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de club een bevestiging.
 • Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag van de contributie op rekening van de club.
 • Na ontvangst van de factuur van de winkel waar de sportspullen moeten worden aangeschaft stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag op rekening van de winkel.
 • Wilt u sportspullen aanschaffen via Perry- of Aktiesport, geeft u dit dan door aan de intermediair. In dit geval ontvangt u via de intermediair een waardebon, die u kunt gebruiken bij een van de winkels bij u in de buurt.

Nadat wij de contributie hebben overgemaakt verwachten wij dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!!!

Waarom is sporten belangrijk?

 • Sporten is gezond.
 • Sporten is goed voor lichaam en geest.
 • Sporten is goed tegen overgewicht.
 • Sporten vergroot het zelfvertrouwen en de discipline.
 • Sporten brengt uw kind in contact met andere kinderen.
 • Sporten voorkomt verveling en rondhangen op straat.
 • Sporten verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
 • Sporten voorkomt schooluitval.
 • Sporten vermindert criminaliteit.
 • Sporten geeft hoop.

Rotterdam Sportsupport
Het Jeugdsportfonds Rotterdam is ondergebracht bij Rotterdam Sportsupport. Voor vragen over het Jeugdsportfonds kunt u ons telefonisch bereiken op 010-2429315 of via e-mail op rotterdam@jeugdsportfonds.nl.

Voor extra informatie kunt u sowieso terecht op de website www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam.

Jeugsportfonds Rotterdam > alle kinderen moeten kunnen sporten

Het betalen van contributie gaat niet alle leden eenvoudig af. Het Jeugdsportfonds Rotterdam (klik op de link voor meer informatie) is vanaf 14 november 2007 één van middelen die een oplossing vormt voor minder draagkrachtige gezinnen.

Naast het Jeugdsportfonds Rotterdam, dat bij Rotterdam Sportsupport is ondergebracht, zijn in Rotterdam nog twee andere fondsen en subsidies die leden financieel kunnen bijstaan om te kunnen sporten bij een vereniging. Een oplossing voor de sporters en een interessante kans voor de vereniging. Wij raden u aan de subsidiemogelijkheden bekend te maken onder de leden van uw club, zodat zij hiervan kunnen profiteren.

De twee regelingen zijn:

BRUG-regeling

Rotterdampas (niet van toepassing bij onze vereniging)

BRUG-regeling
Met de BRUG-regeling kunnen ouders voor hun kind(eren) van 4 tot en met 17 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging en de daarvoor benodigde sportkleding. Het maximaal te ontvangen bedrag hangt af van het onderwijs van het kind. Voor een kind op de basisschool staat een maximumbedrag van € 212 per jaar. Voor een kind op het voortgezet onderwijs is dat maximaal € 281 per jaar.

Iedereen die een minimuminkomen heeft, kan de BRUG-regeling aanvragen. Ook mensen met een (iets) hoger inkomen kunnen de BRUG-regeling aanvragen. De bijdrage van de bijzondere bijstand is dan lager.

Meer informatie over de BRUG-regeling, die valt onder de Bijzondere Bijstand, verkrijgt u bij het districtskantoor van de uitvoerder van deze regeling, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier kunt u tevens een aanvraagformulier voor de regeling aanvragen.

Telefoon: 010-498 49 99
website: www.sozawe.rotterdam.nl