Informatie over het jeugd sportfonds

Het betalen van contributie gaat niet alle leden eenvoudig af. Het Jeugdsportfonds Rotterdam  is vanaf 14 november 2007 één van middel die een oplossing vormt voor minder draagkrachtige gezinnen.

“Alle kinderen moeten kunnen sporten”. Dat is het motto dat het Jeugdsportfonds hanteert. In navolging van enkele andere grote Nederlandse steden is het fonds vanaf november ook in Rotterdam aan te vragen.

Wat doet het Jeugdsportfonds?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Wij zijn een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?

 • Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts.
 • Het is van belang om de spelregels van het Jeugdsportfonds bij u in de buurt goed door te nemen, omdat er verschillen kunnen zijn.
 • Voor het indienen van een aanvraag heeft de intermediair een aantal gegevens van u nodig:
  • de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum);
  • de gegevens van de club en of winkel (naam, adres, rekeningnummer, emailadres van de penningmeester van de club) en
  • duidelijk omschreven motivatie waarom u als ouder de contributie en of aanschaf van de sportspullen niet voor uw kind kan betalen. Dit laatste moet u kunnen aantonen.
 • Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de club een bevestiging.
 • Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag van de contributie op rekening van de club.

Nadat wij de contributie hebben overgemaakt verwachten wij dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!!!

Waarom is sporten belangrijk?

 • Sporten is gezond.
 • Sporten is goed voor lichaam en geest.
 • Sporten is goed tegen overgewicht.
 • Sporten vergroot het zelfvertrouwen en de discipline.
 • Sporten brengt uw kind in contact met andere kinderen.
 • Sporten voorkomt verveling en rondhangen op straat.
 • Sporten verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
 • Sporten voorkomt schooluitval.
 • Sporten vermindert criminaliteit.
 • Sporten geeft hoop.

 

Rotterdam Sportsupport
Het Jeugdsportfonds Rotterdam is ondergebracht bij Rotterdam Sportsupport. Voor vragen over het Jeugdsportfonds kunt u ons telefonisch bereiken op 010-2429315 of via e-mail op rotterdam@jeugdsportfonds.nl.

Voor extra informatie kunt u sowieso terecht op de website www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam.

Jeugsportfonds Rotterdam > alle kinderen moeten kunnen sporten

 

Rotterdampas ( is niet van toepassing bij onze vereniging)