Examen reglement Judo m.i.v. 2022

 

Examenreglement.

Hierbij het examenreglement van Budo Ryu Rotterdam. Hierin staan de regels beschreven die bij het Judo examen horen. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Algemeen
 • Examen voorwaarden
 • Examen dagen, de examen uitslag, Tuimeljudo 3 jarigen, Pre Judo 4 jarigen, JudoExtra
 • Aanvulling examen voorwaarden deelnemers ouder dan 15+
 • Kyu richtlijnen JBN 

Algemeen.
Bij Budo Ryu Rotterdam is er twee maal per jaar een slip/band examen moment, deze zullen veelal plaats vinden in de weken na de kerstvakantie en voor de zomervakantie. De examens zullen altijd worden afgenomen in de dojo aan de Merkelbachstraat 4 in de Alexanderpolder.

Na het behalen van de 3e kyu (groene band) is dit 1 keer per jaar, na succesvol afleggen van de 5 toetsen.
Bij Budo Ryu Rotterdam kunnen alleen de examens tot en met de 1e kyu (bruine band) worden afgenomen.
De Dan examens (zwarte band) worden afgenomen door de District Graden Commissie Judo van de Judo Bond Nederland in Zuid Holland.

Examen voorwaarden.
Aan het examen deel nemen is geen recht wat men kan claimen, de leraar bepaald of de judoka voor het examen klaar is en op kan.
De minimale leeftijden en bijbehorende exameneisen voor het behalen van een band zijn vastgesteld door de Judo Bond Nederland, deze staan verderop in dit document beschreven.

Vanaf 2022 zullen wij de huidige manier van examineren aanpassen, doordat we willen gaan werken met een “TOETSENKAART” vanaf de 3e kyu (Groene band). Men kan zich dan wanneer de (Groene band) heeft behaald, niet direct aanmelden voor het volgende examenmoment.

Men schaft dan een “TOETSENKAART” aan en kan het komende jaar zich laten aftoetsen bij een van de trainers  tijdens de les.
Het kan voorkomen dat judoka’s tot en met de 3e kyu (Groene band) een slip overslaan, het in een keer behalen van een band is theoretisch mogelijk. Dit zijn beslissingen die beïnvloed worden door de uitvoering van het examen door de kandidaat.

De trainer is vrij om te bepalen met wie de kandidaat het examen afgaat leggen of deze keuze vrij te geven.
De deelnemer dient 85% van de lessen aanwezig te zijn geweest voor deelname aan het examen, en er mag geen achterstand zijn in de betalingen van de contributie.

Aanvullende examen voorwaarden en voor deelnemers ouder dan 11 jaar.

Met de toevoeging van de “TOETSENKAART” zullen deelnemers vanaf 3e Kyu (GROENE BAND) en de leeftijd van 11 jaar of ouder GEEN slipexamen meer doen. Een slip kan wel verdient worden via de SHIAI bij externe wedstrijden, waarbij men 5 of meer wedstrijden heeft gewonnen, kan men een hogere slip verdienen. Dit geldt voor 3e kyu (GROENE BAND) en 2e kyu (BLAUWE BAND) .

Ook deze deelnemers kunnen hun examen beter voorbereiden door de toetsing kaart te gebruiken. Dit heeft ook als gevolg dat de trainer bepaald wanneer de kandidaat examen mag doen.
Examen dagen:

Tijdens de twee examen momenten tot 15 jaar vervallen alle gewone judolessen. Alle judo-examens tot 15 jaar worden afgenomen in de Merkelbachstraat 4 in de Alexanderpolder. In het algemeen zijn deze examens in januari en juni.
Er worden (indien nodig) ook twee ‘Herkansingsmomenten’ vastgesteld, deze zullen indien mogelijk in de eerste maand na de examens op de eigen locatie worden afgenomen. Tijdens deze dagen worden er alleen de examens afgenomen van leden welke bij aanmelding van het examen hebben gemeld afwezig te zijn, of door bijzondere omstandigheden de eerdere examen dag hebben gemist en afgemeld door, bijv. ziekte.

Zonder berichtgeving niet aanwezig zijn op de examen dag vervalt deelname aan de “herkansingsmomenten”.
Bij het te laat verschijnen op de examen dag, zonder berichtgeving resulteert dit in uitsluiting aan het geplande examenmoment, en kandidaat kan dan ook niet deel te nemen aan de “herkansingsmomenten”.
De examen uitslag:

Na afloop van de examens zullen alle judoka’s Seisa gaan zitten en wordt op volgorde van gehaalde slip of band de  kandidaten naar voren gehaald.
Daarbij wordt door de hoofdexaminator het behaalde resultaat bekend gemaakt en uitgereikt aan de deelnemers.
Tuimel Judo 3 jarigen:

Deze deelnemers zullen het “1e certificaatbehalen in de periode dat zij als 3/4 jarigen deelnemen aan de trainingen, het certificaat is voor het UKEMI WAZA (VALBREKEN). Dit examen zal tijdens de reguliere les op de locatie worden afgenomen.
Na het behalen van het “1e certificaaten het 4e levensjaar gaan de deelnemers door naar de volgende groep.
Pre-Judo 4 jarigen:

Deze deelnemers zullen 2 certificaten behalen in de periode dat zij als 4 jarigen deelnemen aan de trainingen, het  2e certificaatis voor het
NE WAZA (STOEIEN) zal na ongeveer 5 maanden worden afgenomen.
Het “3e certificaat” is voor de GELE SLIP en zal 3 maanden later afgenomen worden.
In de maand dat de deelnemer 5 jaar wordt zal dit worden afgenomen evenals het OBI CERTIFICAAT (dit is het bandknoop examen), als voorbereiding tot de overstap naar de volgende groep. Alle examenmomenten zullen tijdens de reguliere les op de locatie worden afgenomen.
JudoExtra:

Deze deelnemers uit het speciaal onderwijs zullen 3 certificaten behalen in de periode dat zij deelnemen aan de trainingen, het “1e certificaat” is voor het UKEMI WAZA (het valbreken) zal na de eerste 3 maanden worden afgenomen, het “2e certificaat” is voor het NE WAZA (het stoeien op de grond) en zal 2 maanden later afgenomen worden.
Het “3e certificaat” is voor het TACHI WAZA (het werpen) en zal 3 maanden na het 2e certificaat worden afgenomen, als deze ook is gehaald zal het eerste slip examen zal in de 11e maand worden afgenomen.

Daar waar noodzakelijk zullen wij voor deze sporters aangepaste regels hanteren.

De examens zijn altijd openbaar, als lid van onze vereniging ga je akkoord met publicatie van foto’s/video die worden gemaakt op deze momenten. Wij verzoeken u vriendelijk ons te melden als men liever geen publicatie heeft van de deelnemer.
Examen voorwaarden voor deelnemers ouder dan 16 jaar.

Alle examenmomenten voor senioren (16+) zullen tijdens de reguliere les op de locatie worden afgenomen.
· De inschrijfformulieren voor deelname aan de examens zullen als PDF 4 weken voor de examendatum worden verstuurd via de mail, of zijn dan via de trainer te verkrijgen en kunnen tot uiterlijk één week voor de examen datum worden ingeleverd.                                                      
Onderstaande regels zijn onderdeel van het examenreglement:

  • Het niveau moet voldoende zijn.  ( je moet het examen wel kunnen halen)
  • Aan het behalen  van kyu graden zijn minimum leeftijden verbonden, deze zijn door de JBN vastgesteld.
  • De exameneisen zijn afgeleid naar de Judo Bond Nederland opgestelde eisen.
  • Lidmaatschap van de JBN om deel te nemen aan de examens is vanaf GELE BAND gewenst.
  • Kinderen onder de 6 jaar kunnen ALLEEN in een bijzonder geval een slip overslaan.
  • Je moet 85% van de lessen aanwezig zijn geweest.
  • De examentijd mag maximaal 15 minuten zijn per koppel tot en met de 10 jarigen, en tot 3e Kyu (groene band)
  • De examentijd mag maximaal 20 minuten per deelnemer zijn vanaf de 11 jarigen, en 3e Kyu (groene band)
  • Vanaf 3e Kyu (groene band) kan er alleen examen gedaan worden, d.m.v. de TOETSENKAART
  • Vanaf 3e Kyu (groene band) zal een dikke band geleverd worden.

Overig:
Hieronder staat een opsomming van alles wat de kandidaat niet moet vergeten:

  • Een schoon en netjes gestreken judo pak, en op de juiste manier je band geknoopt.
  • Je handen en voeten zijn schoon.
  • Je nagels zijn geknipt.
  • Geen scherpe voorwerpen, zoals oorbellen, kettingen & haarstrikjes met ijzer.
  • Jongens vanaf 6 jaar GEEN t-shirt onder de Judojas.
  • Meisjes vanaf 6 jaar een WIT shirt onder de Judojas.
  • Maximaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn.
  • GEEN eten of drinken op de Tatami (judomat) nuttigen.
  • Je levert indien lid van de JBN je paspoort in bij de examenadministratie zodat de behaalde resultaat kan worden bijgeschreven.

Examenreglement Judo 2022

KYU-EXAMENRICHTLIJNEN JUDO van de Judo Bond Nederland

  • UITGANGSPUNTEN –

Indeling leerstof

Bij het indelen van de leerstof is uitgegaan van de volgende punten.

De leerstof moet een voorbereiding zijn voor de examenstof voor eerste dan.

De leerstof moet worden verdeeld over vijf blokken die overeenkomen met vijf leertrajecten, namelijk de voorbereiding voor de:

  • 5 e  kyu  (gele band)
  • 4 e  kyu  (oranje band)
  • 3 e  kyu  (groene band)
  • 2 e  kyu  (blauwe band)
  • 1 e  kyu  (bruine band)
  • Er moet een methodische opbouw zitten in de leertrajecten.
 • Leeftijden en slippensysteem
 • Technieken die zonder goede beheersing van algemene vaardigheden, zoals valbreken, moeilijk zijn aan te leren of gevaar op kunnen leveren, zijn daar geplaatst in de leerstof waar aan deze voorwaarden is voldaan.

Volgens het “Nationaal Graduatiesysteem Jeugdjudo” (zie hoofdstuk 6.03 van het bondsvademecum) zijn de leeftijden, die aan het dragen van de verschillende banden worden gekoppeld, als volgt:

 • 6  –    7 jaar:        5 e  kyu (gele band)
 • 7  –    8 jaar:        4 e  kyu (oranje band)
 • 9  –  10 jaar:       3 e  kyu (groene band)
 • 11  –  12 jaar:      2 e  kyu (blauwe band)
 •            13 jaar:      1 e  kyu (bruine band)

Deze leeftijdsvoorwaarden houden in dat judoka’s beneden de zes jaar geen gele band zullen dragen, judoka’s beneden zeven jaar geen oranje band, etc.
De judoleraar in school of vereniging kan gebruik maken van een slippensysteem naar eigen keuze.
Men dient de slip op beide uiteinden van de band te bevestigen. De lengte van de slippen mag maximaal 15 cm. zijn.

De nationale uitmonstering (voor elk optreden van judoka buiten de eigen school / vereniging) zal echter aangegeven worden door slechts twee slippen (de laatst behaalde kleur), waarbij aan een witte band beide uiteinden gele, of oranje, of groene, bevestigd mag worden en aan een gele band vanaf de oranje slippen etc.

download hier het Examenreglement Judo 2022

Op deze pagina vindt u het overzicht van de bij onze vereniging geldende Examen eisen voor de volgende sporten:

AIKIBUDO: Wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.

6e kyu – Hakama

5e kyu – Gele band

4e kyu – Oranje band

3e kyu – Groene band

2e kyu – Blauwe band

1e kyu – Bruine band

JIU-JITSU: jeugd_jiu-jitsu a

 

5e graad – Wit/Gele band (wordt binnenkort geplaatst)

5e kyu – Gele band (wordt binnenkort geplaatst)

4e graad – Geel/Oranje band (wordt binnenkort geplaatst)

4e kyu – Oranje band (wordt binnenkort geplaatst)

3e graad – Oranje/Groene band (wordt binnenkort geplaatst)

3e kyu – Groene band (wordt binnenkort geplaatst)

2e kyu – Blauwe band (wordt binnenkort geplaatst)

1e kyu – Bruine band (wordt binnenkort geplaatst)

JUDO:

5e kyu – Gele band  exameneisen gele band nage waza, download deze hier.

4e kyu – Oranje band exameneisen oranje band nage waza, download deze hier

3e kyu – Groene band (wordt binnenkort geplaatst)

2e kyu – Blauwe band (wordt binnenkort geplaatst)

1e kyu – Bruine band (wordt binnenkort geplaatst)