Zeker bewegen (voor de onzekere 65+er) en Fit, vallen en veilig opstaan (55+)

Na een lange periode van onzekerheid willen wij alsnog kijken of er belangstelling is om bij voldoende aanmeldingen te starten met…

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen na het lezen van onderstaand verhaal, neem dan even contact met ons op budoryurotterdam@gmail.com, dan kunnen wij kijken of wij nogmaals deze introductie trainingen kunnen plannen.

Na deze lessen wordt een evaluatiegesprek gehouden met de deelnemers waarna een vervolgtraject voor het structurele bewegen opgezet wordt.

Bekijk hier de video op youtube  Zeker bewegen

Kosten voor 10 introductie trainingen van 60 minuten zijn € 100,00

Bekijk hier de video op Youtube Fit, vallen en veilig opstaan

Fit, vallen en veilig opstaan is gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag van 55+ers, waarbij onderdelen uit het judo, jiujitsu en/of aikido (hierna te benoemen als judo) als middel worden ingezet voor speciale doelgroepen. Dat zijn groepen deelnemers die extra aandacht vragen, vereisen en krijgen, op en naast de mat.

Fit, vallen en veilig opstaan is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Jiujitsu en Judo Leerkrachten (NVJJL), en in samenwerking met de Judo Bond Nederland.                                                                                                                                                                                      NVJJL                                                    

Het gaat hierbij om een aanzet tot structurele verbetering. Het beweeggedrag van jongere oudere wordt hierdoor  gestimuleerd. 

Fit, vallen en veilig opstaan begint met lessen afkomstig uit drie modules die separaat of in combinatie met elkaar gegeven kunnen worden:

1. Fitfit-veilig-valbreken-001
• (Samen)werken aan spierversterkende oefeningen;
• Balans en evenwicht staan centraal;
• Veel oefenen aan de vergroting van de conditie en het uithoudingsvermogen.

2. Veiligfit-veilig-valbreken-002
• Door de Judo Bond Nederland erkende en gecertificeerde docenten verzorgen de lessen;
• Fit worden en weerbaarheid/zelfverdediging.
• (Samen)werken aan de eigen weerbaarheid, bijvoorbeeld door middel van rollenspelen en praktische tips.

3. Vallen en veilig opstaanfit-veilig-valbreken-003
• Leren valbreken; voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts;
• Preventieve en praktische tips om blessures te voorkomen;
• Bewustwording eigen lichaam.

• Op zachte (val)matten.                             

Na deze lessen wordt een evaluatiegesprek gehouden met de deelnemers waarna een vervolgtraject voor het structurele bewegen opgezet wordt.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen na het lezen van bovenstaand verhaal, neem dan even contact met ons op budoryurotterdam@gmail.com, dan kunnen wij kijken of wij een introductie middag kunnen plannen.

Kosten voor 10 introductie trainingen van 60 minuten zijn € 100,00