Sporten in het algemeen

Sporten in het algemeen is goed.

Leerlingen welke bij Budo Ryu Rotterdam trainen zijn andere kinderen een stapje voor, omdat wij in onze lessen de in het leven belangrijke zaken meenemen en zo bij uw kind het onderstaande mee ontwikkelen. Wij leren ze dus niet alleen plezier, en goed worden in de sport maar ook wat de zoals wij noemen:

De principes van de zwarte band.

Beleefdheid, Doorzettingsvermogen, Geestdrift, Integriteit, Loyaliteit, Sportiviteit, Zelfbeheersing.

Deze belangrijke punten tezamen met het leren stellen van doelen, zelfdiscipline, concentratie en een positieve geestelijke instelling zijn de fundering van het lesprogramma.

Vechtsporten in het algemeen omvatten ook andere aspecten, bijvoorbeeld:

  • Bevordering van het zelfvertrouwen
  • Bevordering van de sociale eigenschappen
  • Ontwikkeling van disciplinaire regels
  • Kennis van het eigen lichaam
  • Plezier hebben in de sport

Bevorderen van het zelfvertrouwen.

Door de benadering naar de kinderen toe, positief in de zin dat zij iets kunnen en iets goed te doen ontwikkel je het zelfvertrouwen. Een stukje faalangst kan hierdoor worden weggenomen. De kinderen ontwikkelen niet alleen het vertrouwen in zichzelf, maar ook in de anderen. Zij moeten hun mede JUDOka, kunnen vertrouwen hen veilig zal controleren, werpen en laten rollen of vallen. Ze moeten wel vertrouwen ontwikkelen in de ander, om goed te kunnen JUDOen.

Bevorderen van de sociale eigenschappen.

Het kind is niet alleen in de DOJO (trainingszaal) of op de TATAMI (mat), je bent er met meerdere personen. Dat houdt in dat je rekening dient te houden met elkaar. Dat betekend:

  • Sociale rangorde, de hoogst gegradueerde JUDOka (zempei) zit vooraan in de groet, en als men gevraagd word mag men niet weigeren, en zeker niet weglopen.
  • Op je beurt wachten
  • Je beheersen om de ander geen pijn te doen
  • Je beheersen met werpen dus niet werpen als dit voor de ander gevaar op levert

Ontwikkeling van disciplinaire regels.

De beoefenaars worden geconfronteerd met een stukje discipline. Het begin van de les en het beeindigen van de les is een belangrijk onderdeel. In de DOJO (trainingszaal) heb je een aantal etiketten, bepaalde gedragswijzen waaraan de beoefenaar dient te voldoen. Bij de kreet “ZAZEN” dient het stil te zijn en moet een ieder in de juiste positie te zitten. Logisch behoort het ook stil te zijn als er iets uitgelegd wordt.

Kennis van het lichaam.

Op speelse wijze leren de beoefenaars het eigen lichaam kennen. Ook wordt er verteld naar mate men ouder wordt wat de consequenties zijn van diverse technieken die getraind worden.

Plezier met sport.

Zoals een ieder plezier beleefd met zijn sport, zo zal de JUDOka veel plezier beleven aan de beoefening van het JUDO. Plezier met bewegen, met het stoeien op een beheerste manier en belangrijker nog, op een verantwoordelijke manier.