Informatie over het jeugd sportfonds

“Alle kinderen moeten kunnen sporten”. Dat is het motto dat het Jeugdsportfonds hanteert.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar die in Rotterdam wonen en om financiële redenen niet sporten of geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via een door het fonds erkende intermediair – een financiële vergoeding ontvangen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam.
Het Jeugdfonds vergoedt sportlessen tot max 280,- euro per jaar

Wat doet het Jeugdsportfonds?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

De spelregels;
• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam ondersteunt kinderen (0 t/m 17 jaar oud)die in de gemeente Rotterdam wonen, dat is ook Rozenburg, Hoek van Holland,Hoogvliet en Pernis.
• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt lesgeld of contributie wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, of in een schuldsaneringstraject zitten en andere financieringsmogelijkheden ontbreken. Derichtlijn die we hiervoor hanteren zijn 1600.- euro voor een éénoudergezin, voor  een/twee oudergezin is het bedrag 1800.- euro. Deze bedragen zijn zonder toeslagen.
• Ouders en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen.
• De aanvragen worden gedaan door professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk die het gezin kennen. Wij noemen deze professionals‘intermediairs’.
• De aanvraag wordt via de website www.allekinderendoenmee.nl ingediend door een intermediair.
• De intermediair motiveert de aanvraag en geeft korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
• Aanvragen worden gedaan voordat de lessen beginnen.
• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt rechtstreeks aan de culturele instelling of sportclub.

Nadat wij de contributie hebben overgemaakt verwachten wij dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!!!

Waarom is sporten belangrijk?

  • Sporten is gezond.
  • Sporten is goed voor lichaam en geest.
  • Sporten is goed tegen overgewicht.
  • Sporten vergroot het zelfvertrouwen en de discipline.
  • Sporten brengt uw kind in contact met andere kinderen.
  • Sporten voorkomt verveling en rondhangen op straat.
  • Sporten verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
  • Sporten voorkomt schooluitval.
  • Sporten vermindert criminaliteit.
  • Sporten geeft hoop.

 

Rotterdampas ( is niet van toepassing bij onze vereniging)