Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Budo Ryu Rotterdam is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (Clubcode D2SM11T), en om het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen  willen wij onze leden verzoeken zich met ingang van 2016 in te schrijven als lid van de JBN wanneer uw kind 8 jaar is, en/of de gele band heeft behaald.

Het JBN paspoort?

De Judo Bond Nederland (JBN) staat voor aiki(bu)do, jiu-jitsu en judo. Talenten die bereid zijn om keihard te trainen, kunnen door de Judo Bond Nederland worden geholpen op weg naar de top. Maar ook voor mensen die alleen voor hun plezier aan aiki(bu)do, jiu-jitsu of judo doen of op andere wijze bij de sport betrokken zijn, is de JBN een uitstekende sparringpartner!

Enkele voordelen van het lidmaatschap zijn het unieke JBN paspoort met een Nationale Sportpas (met kortingsmogelijkheden), en de mogelijkheid tot deelnemen aan wedstrijden en officiële JBN examens. Aanmelden kunt u via de website van www.jbn.nl of via de onderstaande link komt u direct op de aanmeldingspagina.

http://www.jbn.nl/ledenservice/lidmaatschap+jbn/aanmelden/cDU638_Aanmelden.aspx

Jeugdleden hebben hun eigen pagina en krijgen als ze lid zijn een inlogcode van de JBN, zie de hier naast staande link http://www.digidojo.nl/default.aspx

De JBN isde koepelorganisatie van de genoemde sporten in Nederland.

Het bondslidmaatschap biedt voor jou en ons direct al vele voordelen, waaronder:

·         Registratie van de behaalde banden

·         JBN paspoort en ledenpas

·         Gepersonaliseerde kyudiploma’s

·         Bemiddeling bij inzet toppers

·         Opleidingen en bijscholing voor jouw leraar

·         JBN nieuwsbrief en website

·         Kidsclub voor alle leden tot 12 jaar

·         Inspraak op de beleidsvorming binnen de bond

·         Nationale Budodag

·         Deelname aan JBN goedgekeurde evenementen

·         Vrije toegang NK’s voor leden tot 14 jaar

Daarnaast ontwikkelt de JBN binnen het project “De Club Centraal” de komende maanden de volgende diensten en producten, waarmee het lidmaatschap van de JBN nog leuker wordt:

·         Wedstrijdsysteem (ranking, sublicentie wedstrijdsysteem, online toernooiplanner)

·         Mijn JBN (eigen profielpagina)

·         JBN keurmerk voor de club

·         Digitaal magazine

·         Kyu kaarten waarop je kunt zien wat je voor jouw volgende band moet kunnen

·         Deelname van onze club aan gesubsidieerde projecten

·         Verzekering voor alle leden (secundaire aansprakelijkheid en aanvullende ongevallen)

·         Overige verzekeringen tegen gereduceerd tarief voor clubs

·         Korting opleidingen en licenties

·         Korting toegang evenementen

·         Aanbiedingen JBN partners

Als je lid wordt, ontvang je een welkomstbrief met daarbij jouw eigen JBN paspoort waarin de leraar de kyu graden kan aftekenen. Daarbij is ook een factuur met acceptgiro ingesloten.

Samen met de Judo Bond Nederland werken wij bij Budo Ryu Rotterdam aan een mooie toekomst waarbij plezier op de mat in een veilige sportomgeving voorop staat.

Voor meer informatie over de Judo Bond Nederland, kun je terecht op www.jbn.nl

Afmelden

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.

De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Uw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd.

Erkenning en kwaliteit

Met het JBN lidmaatschap staan de JBN en de aangesloten clubs voor de levering van kwaliteit. Rijks erkende en door de JBN opgeleide judo, jiujitsu en aikidoleraren verzorgen de lessen. Deze kwaliteitsgarantie levert niet alleen een grote meerwaarde bij overheidsinstanties waaronder provinciale sportraden en gemeenten, maar ook bij het onderwijs en in de zorg wordt dit als zeer positief bevonden.

Opleiding en bijscholing

De JBN is de officiële door het NOC*NSF erkende bond voor het judo aiki(bu)do en jiujitsu. Daarmee heeft de JBN als enige een erkend opleidingsaanbod startend met niveau 1 (dojo-assistenten) tot en met niveau 4 voor judo-, jiujitsu- en aiki(bu)doleraren. Bovendien begeleidt de JBN scheidsrechters in opleiding variërend van de clubscheidsrechter tot (inter)nationaal scheidsrechter.

In de hedendaagse maatschappij wordt steeds meer nadruk gelegd op het meer, beter en structureel bewegen voor alle doelgroepen. Daar waar JBN docenten geen kennis of ervaring hebben in de omgang met, en/of het lesgeven aan speciale doelgroepen (‘Judo met zorg’) neemt de JBN zijn verantwoordelijkheid. Met het ontwikkelen en organiseren van programma’s, interventies en bijscholingen van het ‘Judo in de zorg’, ‘Judo op recept’ en het ‘Fit, Veilig en Valbreken’ waarborgt de JBN de kwaliteit en de expertise van de docenten en clubs.

Gratis ledenadministratie

Alle aangesloten clubs krijgen geheel gratis Sportlink-club ter beschikking. In dit, door vele sportbonden gebruikte en aanbevolen, ledenadministratiesysteem worden alle leden aan- en afgemeld. Bovendien worden alle kyugraden en dangraden geregistreerd, zodat deze, ook bij een verhuizing of tijdelijke afmelding, gewaarborgd blijven.

Bij aankomende bandenexamens krijgen de clubs (mits tijdig verwerkt in Sportlink) geheel gratis diploma’s voor de geslaagden toegestuurd.

Kidsclub

Dé jeugdclub voor alle JBN leden tot twaalf jaar. Elk lid tot twaalf  jaar is automatisch lid van deze club, met toegang tot het eigen digitale paspoort via de website www.digidojo.nl, een fysiek jeugdpaspoort en de mogelijkheid om een eigen rugembleem te bestellen.

Wedstrijden

Binnen de JBN worden lokaal, regionaal en nationaal vele toernooien georganiseerd waaraan elk JBN lid mee kan doen. De toernooien variëren van instaptoernooien voor de jongste jeugd tot Nederlandse kampioenschappen.

Kyu- en dangraden

De JBN zorgt voor de officiële registratie van de behaalde graduatie van ieder lid. De JBN stelt hiervoor aan al haar leden gratis een JBN ledenpas en JBN paspoort ter beschikking.