Huisregels

I. Algemene regels

Bij verhindering.
a.
Wanneer de judoka een keer verhinderd is, dient men zich tijdig af te melden. Dit kan per telefoon (06-10464202), of e-mailbericht (budoryurotterdam@gmail.com).

Aanvang van de les.
b.
De judoka’s dienen tijdig in judokledij aanwezig te zijn.
c.
Ziekten of dergelijken die van invloed kunnen zijn op het gedrag of lichamelijke gestel van de judoka, dienen kenbaar te worden gemaakt bij de meester of juf.
d. Indien een judoka een blessure heeft deze graag bij aanvang van de les mededelen aan de meester of juf.

Algemeen
e.
De judoka’s van de uren waarin de mat moet worden opgeruimd, dienen mee te helpen met het opruimen van de judomat, dit is een onderdeel van de les. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt, aangezien elke judoka in deze groep gebruik heeft gemaakt van de judomat.
f. Twee keer per jaar worden er band- of slipexamens gehouden, deze zullen plaatsvinden in de maand juni en in de maand januari.

II. Regels in de kleedkamer

a. Leerlingen dienen niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de les in de kleedkamer aanwezig te zijn.  Judokleding moet worden aangetrokken in de kleedkamers. Het wordt NIET gewaardeerd om in Judokleding naar de sportruimte te komen, dit in verband met straatvuil wat dan op de kleding kan komen.

b. In de kleedkamer blijft men van andermans (persoonlijke) bezittingen af. Leerlingen dienen zich in de kleedkamer als in de dojo (trainingszaal) netjes te gedragen.

c. Hang in de kleedkamer je kleding netjes op of stop deze in je sporttas en neem deze mee naar de trainingszaal, zodat er voor de volgende groep ook ruimte is voor hun kleding.

d. Alle kostbare spullen dienen te worden meegenomen uit de kleedkamers en kunnen worden ingeleverd bij de meester of juf. LAAT NOOIT WAARDEVOLLE SPULLEN ACHTER IN DE KLEEDKAMER, wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing.

III Regels in de dojo (gymzaal)


Hygiëne

e. Voor aanvang van de les dienen handen en voeten schoon te zijn en de nagels kort en verzorgd, NIET met blote voeten naar of van de mat aflopen. Ook de sportkleding dient schoon te zijn.

f. Wacht aan het einde van de les tot de leerlingen van het vorige uur van de mat af zijn.

Gedrag in de dojo (gymzaal)

g. Niet in het materialen hok komen/spelen.

h. Bezoekers of judoka’s die plaatsnemen in de zaal dienen zich rustig te houden, om zo de les niet te verstoren.

Regels op de judomat
i. Tijdens de lessen wordt er niet naar de wc gegaan. Dit kan voor of na de lessen gedaan worden. Indien nodig kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

j. Indien een judoka ongewenst gedrag vertoont en dit herhaaldelijk voorkomt zal er contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers.

IV Lidmaatschap

Opzeggen
a.
Het beëindigen van een lidmaatschap dient een maand voor het ingaan van een nieuw termijn schriftelijk dan wel per mail kenbaar gemaakt te worden, lidmaatschap wordt automatisch beëindigd indien leerling 4 weken zonder berichtgeving afwezig is geweest.

V Dojo etiquette

Deze regels gelden uit respect voor de sport en in de traditie van de Japanse cultuur, wij vragen jullie deze regels te respecteren.

· Groet de dojo (trainingszaal) voordat je deze betreed.

· Betreed de zaal altijd zonder schoenen, maar wel met slippers.

· Groet de tatami (judomat) voordat je erop stapt.

· Groet elkaar voordat je gaat oefenen en groet af als je klaar bent.

· Groet aan de rand van de tatami (judomat) af als je van de mat afgaat.

· Vraag altijd toestemming aan de leraar of je van de mat af mag.

· Groet de dojo (trainingszaal) als je deze verlaat.