informatie over het jeugd sportfonds

“Alle kinderen moeten kunnen sporten”. Dat is het motto dat het Jeugdsportfonds hanteert. In navolging van enkele andere grote Nederlandse steden is het fonds vanaf november ook in Rotterdam aan te vragen.

Voor wie?
Het Jeugdsportfonds Rotterdam is een middel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Het fonds richt zich op Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum. Het fonds richt zich op deze doelgroep, zodat financiën nooit een belemmering zijn om kinderen te kunnen laten sporten.

Wat?
Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt twee soorten kosten die kinderen maken wanneer ze bij een sportvereniging sporten. De eerste is een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging. De daarmee samenhangende benodigde sportartikelen, zoals een tennisracket of een paar voetbalschoenen, is de tweede kostenpost die in aanmerking komt voor een bijdrage. De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt € 250,-.

Hoe?
Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit zijn personen die op een professionele manier bezig zijn met jeugd, zoals een medewerker van Bureau Jeugdzorg of een leerkracht op school. Alleen erkende intermediairs kunnen aanvragen indienen. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd zal het Jeugdsportfonds de contributie direct naar de sportvereniging overmaken. Het eventueel toegekende bedrag voor sportartikelen wordt gestort op rekening van de intermediair. Ouders van kinderen ontvangen dus nooit geld.

Rotterdam Sportsupport
Het Jeugdsportfonds Rotterdam is ondergebracht bij Rotterdam Sportsupport. Voor vragen over het Jeugdsportfonds kunt u ons telefonisch bereiken op 010-2429315 of via e-mail op rotterdam@jeugdsportfonds.nl.

Voor extra informatie kunt u sowieso terecht op de website www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam.

Jeugsportfonds Rotterdam > alle kinderen moeten kunnen sporten