TUIMELJUDO plus (4 tot 6 jaar)

  • Budo Ryu Rotterdam heeft TuimeljudoPlus helaas nog niet kunnen toevoegen aan het totale lessenpakket, zodra dit mogelijk is zal dit op de website kenbaar gemaakt worden.

Niet elke sport is geschikt om al vanaf erg jonge leeftijd te beoefenen. Judo echter bij uitstek geschikt wel!!

Overal in Nederland maken jonge kinderen spelenderwijs kennis met judo. Het is in die kleuterjaren geen doel om een goede judoka te worden, maar om vertrouwd te raken met anderen, met jezelf, met de mogelijkheden van je lichaam en het veilig vallen en stoeien. De motorische en mentale ontwikkeling staan voorop; de structuur en etiquette van de judolessen bieden hiervoor een prachtige kapstok.

TuimeljudoPlus is speciaal ontwikkeld om het judo als middel voor de jeugd van 4 tot 6 jaar fysiek en mentaal te ontwikkelen. Op een toegankelijke manier worden de kleuters geboeid en uitgedaagd, iedereen op zijn en haar niveau, zodat het leuk, veilig en sociaal gebeurt.

TuimeljudoPlus is opgezet in 10 lessen van maximaal 55 minuten, waarbij om de groei van de deelnemer zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, het van belang is dat men als ouder/verzorger deze lessen ondersteund door middel van het aanschaffen van het werkboek via de Judo Bond Nederland.

Kosten voor deze 10 lessen zullen €100,00 zijn, dit is inclusief een leen judopak na deze 10 lessen kunnen de deelnemers doorstromen naar de reguliere lessen, en word men lid van Budo Ryu Rotterdam.

Deze leden tot 6 jaar komen in aanmerking voor het Judo Bond Nederland TuimeljudoPlus-pakket. Het pakket kan per lid eenmalig worden aangevraagd. De kosten zijn: € 10,00. Zodra een tuimeljudoka het lespakket heeft afgesloten, ontvangt hij of zijn een speciaal startpakket. Hierin zit het werkboek met  kleurplaten inclusief toelichting voor kinderen en ouders om mee te lezen en te beleven. Opvoeden op en buiten de mat.

Het JBN TuimeljudoPlus-pakket gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau of via MijnJBN is ontvangen, dit betekend dat men dan gedurende 1 jaar ook lid is van de Judo Bond Nederland.

De duur van het JBN TuimeljudoPlus-pakket is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd naar een regulier JBN lidmaatschap.

Het JBN TuimeljudoPlus-pakket eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging een maand voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.