Schoolsport vereniging in Crooswijk

Kennismaken met Judologo-ssv_crooswijk

In samenwerking met de 4 Leeuwenschool en Rotterdam Sport Support, zijn er diverse sporten binnen gehaald waar onder het Judo en deze zijn ondergebracht in diverse schoolsportverenigingen. Deze lessen zijn gestart in juni 2009, worden verzorgt door onze vereniging.

Na een aantal proeflessen welke in overleg met de schoolsportcoördinator worden bepaald, kunt u uw kind inschrijven bij de schoolsportvereniging, maar is een volwaardig lid van onze vereniging. En dit betekend dat ook alle sportschool verenigingsleden deel mogen nemen aan alle door onze vereniging opgezette activiteiten.

Algemene informatie

Judo
Judo is een sport uit Japan. Iemand die aan judo doet, heet een judoka. Bij judo gebruik je de kracht van je tegenstander om deze te overmeesteren. Door judo leer je positief om te gaan met je agressie en judo is bovendien beschaafd. Je leert je tegenstander te overmeesteren zonder hem/haar te blesseren.

Judo betekent de zachte weg. Het woord komt van twee Japanse woorden -ju wat zacht betekent en -do, wat staat voor weg of pad. De zachte zijde van het judo vind je terug in de opvatting en techniek. Bij andere vechtsporten wordt lesgegeven in het bekwaam slaan en trappen, terwijl bij judo wordt geleerd dat meegeven juist kracht is.

Budo Ryu Rotterdam
Leerlingen welke bij Budo Ryu Rotterdam trainen zijn andere kinderen een stapje voor, omdat wij in onze lessen de in het leven belangrijke zaken meenemen en zo bij uw kind het onderstaande mee ontwikkelen. Wij leren ze dus niet alleen plezier, en goed worden in de sport maar ook wat de zoals wij noemen:

De principes van de zwarte band.

Beleefdheid, Doorzettingsvermogen, Geestdrift, Integriteit, Loyaliteit, Sportiviteit, Zelfbeheersing.

Deze belangrijke punten tezamen met het leren stellen van doelen, zelfdiscipline, concentratie en een positieve geestelijke instelling zijn de fundering van het lesprogramma.

Vechtsporten in het algemeen omvatten ook andere aspecten, bijvoorbeeld:

  • Bevordering van het zelfvertrouwen
  • Bevordering van de sociale eigenschappen
  • Ontwikkeling van disciplinaire regels
  • Kennis van het eigen lichaam
  • Plezier hebben in de sport

Als uw kind kiest voor Judo bij Budo Ryu Rotterdam kost  dit € 200,00 per jaar. Dit komt neer op € 20,00 per maand en deze dient altijd aan het begin van de maand te worden voldaan. Uw kind is dan lid van onze vereniging via de schoolsportvereniging. Ook dient u de eerste keer € 10,00 inschrijfgeld te betalen en € 20,00 voor de opzegmaand.