JUDO EXTRA (vanaf 8 jaar)

De JudoExtra groep is opgeheven en helaas per 1 augustus gestopt.

JudoExtra is een judoles bij Budo Ryu Rotterdam voor kinderen die extra aandacht verdienen. In de les is begeleiding, zijn de groepen extra klein, krijgen leerlingen extra tijd om zich dingen eigen te maken en zullen we extra ons best doen deze kinderen te laten integreren binnen onze vereniging.

JudoExtra is bedoeld voor kinderen uit het speciaal onderwijs die in eerste instantie moeite hebben om zich gehoord en gezien te voelen binnen onze regulieren trainingen. We vinden het onze maatschappelijke taak om de leden die speciaal judo-onderwijs nodig hebben een veilig onderkomen bij onze vereniging te bieden.

Aanpak van JudoExtra:

Bij JudoExtra maken de deelnemers kennis met de judosport waarbij judo niet zo zeer als sport of vrijetijdsbesteding wordt ingezet maar meer als middel.

Bij het judo leer je omgaan met anderen, worden normen en waarden bijgebracht, staat discipline centraal,  ontwikkel je zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, moet je samenwerken en elkaar vertrouwen, worden je motorische vaardigheden (verder) ontwikkeld en leer je respect voor jezelf en voor anderen te krijgen en te uiten.